top of page
Logo

Představujeme nadstandardní následnou péči

Klienti mají svého osobního praktického lékaře, trvale přítomného v centru.

Další odborní lékaři (ORL, neurologie, psychiatrie atd.) do centra pravidelně docházejí.

Na každou zdravotní sestru připadá v průměru pouze 25 klientů.

Vysoce kvalifikovaný tým

Všichni lékaři mají mnohaleté zkušenosti s klienty s postižením mozku (Alzheimer, demence apod.)

Zdravotní sestry mají zkušenosti ze zahraničních stáží i z jednotek intenzivní péče.

Součástí zdravotní péče je fyzioterapie - pohyblivost klientů přímo ovlivňuje jejich zdravotní stav.

bottom of page