top of page

Diverzitní a flexibilní kultura v Centru Péče Doubrava 

Registrační číslo projektu CZ.03.01.02/00/22_012/0002760

Termín realizace: 1.9.2023 - 31.8.2025

Účelem realizace projektu je rozvoj flexibilního a diverzitního pracovního prostředí v souladu se závěry analýzy a zpracované strategie implementace vhodných opatření, a to především prostřednictvím: 

  • rozšíření nabídky flexibilních forem práce, 

  • vytvoření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení organizace, 

  • ukotvení genderové diverzity v nastavení personálních i dalších procesů v organizaci 

bottom of page