top of page

Preventivní opatření proti šíření COVID-19

Aktualizace: od 25.5.2020 budou v našem centru opět umožněny návštěvy.
Volba strategie, jaká opatření přijmout proti šíření COVID-19, patří mezi nejtěžší volby v každém domově pro seniory. V našem centrum jsme se rozhodli nejít cestou úplné dobrovolné karantény včetně zaměstnanců, protože nemáme důvěru ve spolehlivost rychlotestů, kterými je testováno zdraví zaměstnanců před nástupem do karantény. Místo toho jsme se zaměřili na dodržování preventivních opatření:


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19


✅ Přísná vstupní režimová opatření: do centra mohou vstoupit pouze zaměstnanci a i jejich počet byl omezen na nezbytné minimum; všem zaměstnancům je při vstupu měřena teplota a proběhne desinfekce rukou i oblečení

✅ Příchozí klienti mají negativní výsledky testů a jsou i tak umístěni na 2 týdny do preventivní karantény ✅ Veškeré zásobování centra prochází desinfekcí. V této souvislosti žádáme rodinné příslušníky o omezení doručování balíčků a potravin - představují možný zdroj nákazy (napište nám a my vše potřebné zajistíme) ✅ Prostory centra jsou nepřetržitě desinfikovány a celé centrum je ve zvýšeném hygienickém režimu ✅ Zaměstnanci jsou celý den vybaveni rouškami a rukavicemi, které v průběhu dne mění, aby nedošlo k případnému přenosu nákazy ✅ Ochrannými rouškami jsou vybaveni i rodinní příslušníci zaměstnanců ✅ Při jakékoliv změně zdravotního stavu zůstávají zaměstnanci doma ✅ Při jakémkoliv příznaku nemoci u klientů k nim přistupujeme tak, aby nedošlo k šíření případné nemoci (preventivní karanténa; provedení testů; pečovatelé jsou vybaveni doporučenými ochrannými pomůckami pro zabránění přenosu infekce) ✅ Klienti i zaměstnanci jsou pod neustálým dohledem praktického lékaře ✅ Posilujeme imunitní systém klientů i zaměstnanců v souladu s doporučením odborných lékařských společností (zejména doplňujeme vitamín C a D) ✅ Posilujeme organismus klientů speciálními nutričními přípravky ✅ V jídelníčku je zařazeno ještě více čerstvého ovoce a zeleniny ✅ Postupně učíme klienty používání ochranných roušek ✅ Pečujeme také o duševní stránku jak klientů, tak zaměstnanců (stres snižuje obranyschopnost organismu) ✅ Při příznivém počasí pobýváme s klienty v našem parku (při dodržení doporučených rozestupů a za použití roušek)


I přes výjimečnou situaci probíhají aktivity s klienty tak, aby se jich dotkla co nejméně.
647 zobrazení

Commentaires


bottom of page