top of page

Namasté Care International

Centrum Péče Doubrava bylo osloveno, aby se jako první zařízení v ČR oficiálně zapojilo do českoamerického srovnávacího výzkumu Namasté Care. Tato metoda (výhradně nefarmakologická) zlepšuje prožívání a interakci nemocných Alzheimerovou nemocí a snižuje množství léků užívaných na úzkost a nespavost.


Metodu Namasté Care osobně představila v Centru Péče Doubrava její autorka, prof. Joyce Simard.


„Cítit se v bezpečí, vnímat lásku, vědět, že někam patřím – to jsou základní lidské potřeby. Pokud jsou naplněny, prožíváme naplněný život. Pokud naplněny nejsou, cítíme nejistotu, frustraci, ohrožení, osamělost. Lidé s Alzheimerovou nemocí či jiným postižením mozku ztrácí rozumové a komunikační schopnosti, paměť. Postupně se rozpadá jejich osobnost. Jejich potřeby přestávají být uspokojovány. Jediným spolehlivým komunikačním kanálem zůstávají jejich smysly. Právě s nimi pracujeme v rámci Namasté care.“

Joyce Simard, autorka metody

Joyce Simard je profesorkou Ústavu ošetřovatelství na Univerzitě Západní Sydney v Austrálii a geriatrickou konzultantkou působící v Land O’Lakes na Floridě. Již 38 let se věnuje dlouhodobé péči, působí jako specialistka na Alzheimerovu nemoc v mnoha zdravotnických organizacích poskytujících konzultační služby v ošetřovatelských domovech. Prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc., odborný garant Patří mezi přední americké odborníky na léčení demence. V současné době je profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Je zakladatelem jedné z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a konceptu strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí.
832 zobrazení

Comments


bottom of page