Centrum péče DOUBRAVA

Nebeská 292

282 01 Doubravčice

Telefon: 608 700 021

(nebo 608 417 523)

Email: doubrava@centrumpece.cz

  • Facebook - Centrum Péče Doubrava

Náš tým

PhDr. Dagmar Malá

odborný garant

PhDr. Dagmar Malá je původním povoláním zdravotní sestra, po absolvování studia speciální pedagogiky a sociální práce se specializuje na péči o nemocné v domácím prostředí, ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Je autorkou a odborným garantem akreditovaných kurzů Péče o osoby s Alzheimerovou nemocí a Péče o osoby s Parkinsonovou nemocí. Většinu svého profesního života přednáší nejen neformálním pečovatelů, ale také zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Mgr. Dagmar Rakocy, DiS.

vedoucí sociálního úseku

Mgr. Dagmar Rakocy je původním povoláním dětská sestra, po absolvování postgraduálního studia v Brně a na Vyšší odborné škole sociálně právní se specializuje na péči o seniory. V oblasti pobytových sociálních služeb působí přes 20 let, většinou ve vedoucích funkcích. Podílela se na rozjezdu poskytování služeb pro seniory v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Své kompetence si rozšířila o personalistiku vysokoškolským studiem oboru Andragogika a řízení lidských zdrojů.

Gabriela Strejček Kurelová

vedoucí zdravotního úseku

Empatická sestřička Gabriela Strejček Kurelová po ukončení svého specializačního studia intenzní péče pracovala na odděleních ARO, intenzivní péče, jako anesteziologická sestra, sestra v odborných ambulancích. Po návratu z Anglie získala další zkušenosti jako staniční sestra v sociálních zařízeních, pečující o nemocné s demencí a chronicky nemocné seniory.

MUDr. Michal Slaný

praktický lékař pro dospělé

 

MUDr. Michal Slaný po absolvování lékařské fakulty a atestace I. stupně pracoval v Ústřední vojenské nemocnici postupně na lůžkové oddělení interní, chirurgie, neurologie. Následně pracoval v Ústavu národního zdraví v Praze 9 jako obvodní lékař. Praxi praktického lékaře vykonává velmi rád doposud. Ordinaci praktického lékaře máme přímo našem Centru, MUDr. Slaný poskytuje našim klientům pravidelnou lékařskou péči včetně péče preventivní a dále vždy dle potřeby a aktuálního zdravotního stavu klientů a to kdykoliv v průběhu dne i ve večerních hodinách. MUDr. Slaný tráví i svůj volný čas velmi rád ve společnosti našich klientů.

MUDr. Dagmar Slavětínská

lékařka ORL

MUDr. Dagmar Slavětínská, lékařka s mnohaletými zkušenostmi, specializace v oboru nosní, ušní, krční I. a II. stupně. Pracovala 20 let v lůžkovém zdravotnickém zařízení, od roku 2008 poskytuje péči pacientům v soukromé ambulantní praxi.

MUDr. Jaroslaw Uziallo

psychiatr

MUDr. Jaroslaw Uziallo je lékař se specializací v oboru psychiatrie. Má dlouholeté zkušenosti s léčbou dospělých psychiatrických pacientů, gerontopsychiatrických pacientů a s léčbou pacientů s demencí. V současné době pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení. Mimo jiné se účastnil i zahraničních odborných stáží.

MUDr. Radka Tůmová

neuroložka

MUDr. Radka Tůmová je lékařka se specializací neurologii. Mnohaleté zkušenosti získala především ve FN Královské Vinohrady. Pravidelně se účastní domácích a zahraničních kongresů, seminářů a kurzů, je aktivně zapojena i v lékařských studiích. Má zkušenosti s péčí o nemocné s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

Prim. MUDr. Jan Kykal

Prim. MUDr. Jan Kykal zajišťuje u našich klientů léčbu v souvislosti s nutričními problémy.